Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wzory wniosków i instrukcje

Obowiązujące formularze wniosków

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY zatwierdzony zarządzeniem Nr 11/2012 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 08.02.2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instrukcja do wniosku

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY zatwierdzony zarządzeniem Nr 13/2012 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 08.02.2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instrukcja do wniosku