Stawki w roku 2014

Wysokość stawek płatności bezpośrednich w kampanii roku 2014:

tabela_stawki2014.jpg