RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 16.04.2018 - 22.04.2018 r.