Kierownictwo resortu

Minister Krzysztof Jurgiel

Krzysztof Jurgiel

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

        

Sekretarz Stanu Zbigniew Babalski

Zbigniew Babalski

Sekretarz Stanu

       

Sekretarz Stanu Jacek Bogucki

Jacek Bogucki

Sekretarz Stanu

        

Podsekretarz Stanu Ewa Lech

Ewa Lech

Podsekretarz Stanu

        

Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski

Rafał Romanowski

Podsekretarz Stanu

       

Min_R_Zarudzki.jpg

Ryszard Zarudzki

Podsekretarz Stanu

                     

Zofia Krzyżanowska

Radca Generalny

          

Mirosława Jaroszewicz-Łojewska

Dyrektor Generalny

                

Kompetencje członków Kierownictwa 

Kontakt z Ministerstwem