Spotkanie z Ambasadorem Serbii

czwartek, 21 grudnia 2017 r.

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z ambasadorem Republiki Serbii Nikolą Zurovacem, który w kwietniu br. rozpoczął swoją misję w Polsce.

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas rozmowy z ambasadorem Nikolą Zurovacem

Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas rozmowy z ambasadorem Nikolą Zurovacem

Podczas spotkania zostały omówione perspektywy dalszej współpracy. Minister wyraził zadowolenie, że w ostatnim czasie relacje polsko-serbskie w obszarze rolnictwa ożywiły się i potwierdził gotowość polskich ekspertów do dzielenia się przedakcesyjnymi doświadczeniami z zakresu rolnictwa i rozwoju wsi. Minister podkreślił również znaczenie rynku serbskiego dla polskich produktów rolno-spożywczych, a także zainteresowanie polskich instytutów naukowych współpracą z serbskimi partnerami.

Ambasador Republiki Serbii potwierdził zainteresowanie strony serbskiej polskimi doświadczeniami akcesyjnymi dotyczącymi m.in. programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a także wyraził podziękowania za organizację przez ministerstwo październikowego spotkania eksperckiego.

Polska odnotowuje od 2012 r. dodatnie, rosnące saldo handlowe w wymianie produktów rolno-spożywczych z Republiką Serbii. W 2016 r. wartość eksportu do Republiki Serbii wyniosła 77,2 mln EUR i w porównaniu do analogicznego okresu 2015 roku wzrosła o 24%. Głównym towarem eksportowym w ww. okresie były jabłka (9 mln EUR). W 2016 r. Serbia była jednym z głównych kierunków eksportu jabłek poza UE i WNP.