Posiedzenie Zespołu ds. aktualizacji Strategii

poniedziałek, 18 grudnia 2017 r.

Dziś odbyło się IV posiedzenie międzyresortowego Zespołu ds. aktualizacji Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020 (2030).

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania zespołu ds. aktualizacji strategii

Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas spotkania zespołu ds. aktualizacji strategii

Omówione zostały główne części projektu aktualizacji Strategii, w tym: opis wyzwań rozwojowych dla obszarów wiejskich i rolnictwa, opis filarów rozwoju, propozycje kierunków i przypisanych im propozycji działań i projektów strategicznych.

- Jest to pierwsza wersja dokumentu, którą traktujemy jako punkt wyjścia do dyskusji i dalszych prac, uwzględniając zakres i wymogi wobec tego dokumentu wskazane przez Ministerstwo Rozwoju – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Wiceminister zwrócił uwagę, że działania przypisane poszczególnym kierunkom interwencji obejmują działania dotychczasowej Strategii, ocenianych przez nas jako wciąż aktualne, wskazane w SOR oraz nowe propozycje.

Pełna lista projektów będzie wskazana w dokumencie Pakt dla obszarów wiejskich, nad jakim prace trwają równolegle.

- Pracujemy również nad wymiarem terytorialnym poszczególnych kierunków interwencji. Propozycje w tym zakresie są w przygotowaniu na podstawie prac zespołów ds. analizy szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich do 2030 r. w województwach jakie powstały z inicjatywy Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiosną tego roku – poinformował podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki.

Propozycje oraz uwagi do przedstawionych podczas posiedzenia materiałów mają być zgłoszone do 4 stycznia 2018 roku.