Konferencja dyrektorów szkół rolniczych

czwartek, 8 lutego 2018 r.

Z udziałem podsekretarza stanu Rafała Romanowskiego odbyła się w ministerstwie konferencja dyrektorów szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dyrektora Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie.

Fot. Wiceminister R. Romanowski podczas wystąpienia na konferencji

Fot. Wiceminister R. Romanowski podczas wystąpienia na konferencji

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, którzy omówili m.in. zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela oraz System Informacji Oświatowej.

Dyrektorzy Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej, Hańczowej, Sokołowie Podlaskim i Siennicy Różanej zaprezentowali, na podstawie swoich doświadczeń, przykłady realizowanych innowacji edukacyjnych. Natomiast dyrektorzy placówek z Suwałk, Dobrocina, Gołotczyzny i Starego Brześcia przedstawili przykłady zrealizowanych projektów w ramach funduszy unijnych.

W konferencji uczestniczyli też dyrektorzy nowo przejętych szkół: Zespołu Szkół Ogrodniczych w Bielsko-Białej, Zespołu Szkół Rolniczych w Lututowie, Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych w Marszewie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej oraz Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sypniewie.