Biuletyn informacyjny Nr 7-8/2013 (164)

W numerze:

  • Wspólna Polityka Rolna na lata 2014-2020
  • Poznaj Dobrą Żywność
  • Stypendia Pomostowe
  • Zobowiązania młodych rolników
  • Kredyty klęskowe i inwestycyjne

Podpisano do druku: 18.07.2013 r.

Łączność z czytelnikami:
Biuro Prasowe MRiRW
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
e-mail: rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl

Do pobrania: Biuletyn 7-8_2013 ekran.pdf (3,4 MB)