Biuletyny

Biuletyn informacyjny wydawany jest przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Łączność z czytelnikami:

Biuro Prasowe MRiRW, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Departament Komunikacji Społecznej ARiMR, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

Aktualne wydania Biuletynu