Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc

Odnośnik otwierany w nowym oknie Uchwała nr 129/2017 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstw rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, gradu lub deszczu nawalnego (.pdf 546,35 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek pomocy dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej, w których w bieżącym roku powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy w wyniku przymrozków wiosennych oraz terminu składania wniosków o tę pomoc (.pdf 384 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 22.05.2017 r. - Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczące ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę (.pdf 800,24 kB)

Określanie wartości plantacji kultur wieloletnich

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wzór protokołu szacowania szkód z danymi do stosowania w 2017 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne (.xlsx 134,35 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Wzór protokołu szacowania szkód bez danych do stosowania w 2017 r. - niekorzystne zjawiska atmosferyczne (.xlsx 125,59 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Koszty nieponiesione na 1 ha uprawy do stosowania w 2017 r. (.xlsx 31,73 kB)