Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)"
poniedziałek, 16 marca 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 9 marca 2015 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, którego celem było zamknięcie naboru wniosków w ramach działania ONW PROW 2007-2013. Nadal będzie można wnioskować o przyznanie płatności ONW, ale w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Rozporządzenie zostało w dniu 12 marca 2015 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw 2015, poz. 347. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2015 r.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/347