Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza
środa, 18 marca 2015 r.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 13 marca 2015 r. podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie działań, w ramach których wnioski o przyznanie pomocy lub o płatność mogą być składane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wymagań, jakie powinien spełniać ten formularz, oraz warunków i trybu składania wniosków za pomocą tego formularza, którego celem było umożliwienie składania od 2015 r. wniosków kontynuacyjnych w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” – w zakresie premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW 2007–2013, za pomocą formularza elektronicznego umieszczonego na stronie internetowej ARiMR.

Rozporządzenie zostało w dniu 16 marca 2015 r. opublikowane w Dzienniku Ustaw z 2015, poz. 363. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/363