Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Monitoring i sprawozdawczość PROW 2007-2013

Szanowni Państwo,

Dostrzegając potrzebę przekazywania bieżących informacji dotyczących realizacji „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, udostępniamy na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikacje dotyczące realizacji PROW 2007-2013:

-zbiorcze sprawozdania bieżące (tygodniowe i miesięczne, aktualizowane co tydzień/miesiąc);

oraz

-zbiorcze sprawozdania okresowe (półroczne i roczne).

Mamy nadzieję, że publikowane sprawozdania okażą się dla Państwa cennym źródłem informacji na temat realizacji PROW 2007 - 2013.

Życzymy ciekawej lektury,
Redakcja

Wydział Monitorowania i Ewaluacji
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
tel.: 22 623 20 33, 22 623 20 04