Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Działania informacyjne PROW

Działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegółowego sposobu sprawowania nadzoru nad podmiotami, które wykonują jako delegowane zadania instytucji zarządzającej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w dniu 15 listopada 2007 r. oraz w dniu 20 grudnia 2007 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptował Plan Komunikacyjny Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiednio na rok 2007 (od 07.09.2007 do 31.12.2007), rok 2008, 2009, 2010 oraz rok 2011.

Rok 2015

Rok 2014

Odnośnik otwierany w nowym oknie 08.08.2014 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2014 (druga zmiana) (.pdf 224,14 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 22.05.2014 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2014 (pierwsza zmiana) (.pdf 224,74 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 14.01.2014 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2014 (.pdf 224,38 kB)

Rok 2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie 10.01.2014 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2013 (druga zmiana) (.pdf 227,04 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 10.06.2013 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2013 (pierwsza zmiana) (.pdf 226,53 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 11.12.2012 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2013 (.pdf 226,43 kB)

Rok 2012

Odnośnik otwierany w nowym oknie 11.12.2012 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2012 (trzecia zmiana) (.pdf 187,9 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 06.07.2012 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2012 (druga zmiana) (.pdf 171,35 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 05.04.2012 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2012 (pierwsza zmiana) (.pdf 171,37 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie 25.11.2011 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2012 (.pdf 171,08 kB)

Rok 2011

Odnośnik otwierany w nowym oknie 06.02.2012 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2011 (.pdf 163,91 kB)
 
Odnośnik otwierany w nowym oknie 04.10.2011 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2011 (.pdf 163,51 kB)
 

Odnośnik otwierany w nowym oknie 26.05.2011 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2011 (.pdf 163,42 kB)

 03.12.2010 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2011 (.pdf 250,96 kB)

Rok 2010

Odnośnik otwierany w nowym oknie 14.02.2011 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2010 (.pdf 260,29 kB)

 14.10.2010 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2010 (.pdf 263,23 kB)

 22.07.2010 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2010 (.pdf 77,16 kB)

 21.04.2010 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2010 (.pdf 77,38 kB)

 PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2010 (.pdf 73,44 kB)

Rok 2009

 18.12.2009 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2009 (.pdf 80,83 kB)

 17.11.2009 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2009 (.pdf 168,75 kB)
 

 02.11.2009 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2009 (.pdf 166,58 kB)

 16.09.2009 - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2009 (.pdf 166,31 kB)
 

 18.08.2009 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2009 (.pdf 166,63 kB)

 06.07.2009 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2009 (.pdf 166,43 kB)

 27.02.2009 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2009 (.pdf 164,35 kB)
 

Rok 2008

 22.12.2008 r. - PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2008 (.pdf 242,70 kB)

Rok 2007

 PLAN KOMUNIKACYJNY PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 SPORZĄDZONY DLA MINISTERSTWA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NA ROK 2007 (OD 07.09.2007 DO 31.12.2007) (.pdf 211,93 kB)