Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Zakup wyposażenia do dwóch hal fermy drobiu
Informacje o projekcie
Oś działania Oś 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Nazwa działania Modernizacja gospodarstw rolnych
Województwo

wielkopolskie

Gmina

Margonin

Nazwa beneficjenta

Osoba fizyczna

Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa i higieny produkcji poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Zakres projektu

Zakup wyposażenia do dwóch hal fermy drobiu: systemu zadawania pasz, systemu pojenia dzwonowego, systemu sterowania mikroklimatem, systemu ogrzewania mocy 100-120 kW, silos paszowy o poj. 30 m³, gniazd automatycznych z rusztem do zbioru jaj.

Opis projektu

Inwestycję zrealizowano w gospodarstwie o powierzchni ok. 4 ha, którego głównym kierunkiem produkcji jest hodowla drobiu (kur nieśnych mięsnych- ok. 40 tys. sztuk). Na terenie gospodarstwa są dwa kurniki o powierzchni ponad 3,5 tys. m² każdy.

W efekcie zrealizowanego przedsięwzięcia nastąpiła przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa oraz higieny produkcji. Zakup automatycznych gniazd wyeliminował znoszenie jaj poza gniazdem (jaj ścilowych) co wpłynęło na poprawę jakości produkcji oraz higieny. System wentylacji, sterowania mikroklimatem, nowoczesny system pojenia oraz zadawania paszy, oraz system ogrzewania ograniczył znacznie straty prowadzonej produkcji. Poprzez ograniczenie kosztów produkcji poprawiły się ogólne wyniki gospodarstwa. Dzięki nowoczesnym systemom gospodarstwo zostało zmodernizowane, co wzmocniło jego konkurencyjność w odniesieniu do innych gospodarstw o podobnym profilu i produkcji.

Wartość całkowita projektu (zł) 757050
Wysokość wypłaconego dofinansowania (zł) 300000
Dofinansowanie w ramach EFPROW (zł) 225000