System dla małych gospodarstw

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z budżetu unijnego. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1250 euro/gospodarstwo (nie wliczając płatności niezwiązanej do tytoniu). Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2018 r. jest możliwe w terminie do 1 października 2018 r. (dłuższy termin został przewidziany w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 11 i art. 28 ust. 12 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.