Przejściowe wsparcie krajowe (płatność do tytoniu)

W ramach przejściowego wsparcia krajowego realizowana jest płatność do tytoniu.

Zgodnie z przepisami unijnymi, warunki przyznawania wsparcia krajowego muszą być identyczne do tych, które zostały zatwierdzone w odniesieniu do 2013 r. Oznacza to, że wsparcie w sektorze tytoniu może być przyznawane jedynie w formie niezwiązanej z produkcją.

Płatność do tytoniu przysługuje rolnikowi, który:

  1. spełnia warunki przyznania jednolitej płatności obszarowej i złożył wniosek o jej przyznanie;
  2. w dniu 14 marca 2012 r. był wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 33fd ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868) (w brzmieniu z dnia 11 kwietnia 2008 r., Dz. U. Nr 52, poz. 303).

Płatność do tytoniu przysługuje do indywidualnej ilości referencyjnej stanowiącej ilość surowca tytoniowego wyprodukowanego w ramach umowy kontraktacji lub umowy na uprawę tytoniu zawartej w 2005 r. lub w 2006 r.