Płatność dodatkowa

Płatność dodatkowa przysługuje do powierzchni gruntów objętych jednolitą płatnością obszarową mieszczącej się w przedziale 3,01-30 ha (maksymalnie do powierzchni 27 ha na gospodarstwo). Beneficjentami tej płatności są zatem rolnicy posiadający gospodarstwa o powierzchni większej niż 3 ha.