System dla małych gospodarstw

Rolnicy uczestniczący w systemie dla małych gospodarstw, otrzymają płatność w ramach tego systemu, zastępującą wszystkie rodzaje wsparcia finansowane z budżetu unijnego. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 1250 euro/gospodarstwo (nie wliczając płatności niezwiązanej do tytoniu). Wystąpienie z systemu dla małych gospodarstw ze skutkiem od 2017 r. jest możliwe w terminie do 2 października 2017 r. (dłuższy termin został przewidziany w przypadku, o którym mowa w art. 27 ust. 1[1] i art. 28 ust. 1[2] ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego), nie jest już natomiast możliwe przystąpienie do tego systemu.

[1] W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności.

[2] W przypadku rozwiązania albo przekształcenia rolnika albo wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których zaistniało następstwo prawne (z wyłączeniem ww. przypadku śmierci rolnika) w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich do dnia doręczenia decyzji w sprawie o przyznanie tych płatności.