Płatności związane z produkcją do upraw

W ramach wsparcia związanego z produkcją w sektorach produkcji roślinnejrealizowane są następujące płatności: do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno, do roślin pastewnych, do buraków cukrowych, do ziemniaków skrobiowych, do pomidorów, do truskawek, do chmielu, do lnu oraz do konopi włóknistych.

Wszystkie płatności związane z produkcją realizowane w sektorach produkcji roślinnej mają postać płatności obszarowych, tj. przyznawane są do powierzchni upraw. Jedna z tych płatności ma charakter regionalny (wsparcie w sektorze chmielu), pozostałe mają zasięg ogólnokrajowy.

Płatność do roślin strączkowych przeznaczonych na ziarno przysługuje do powierzchni upraw następujących roślin (również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek):

 1. bobik;
 2. groch siewny, w tym peluszka, z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;
 3. łubin biały;
 4. łubin wąskolistny;
 5. łubin żółty;
 6. soja zwyczajna.

Warunkiem przyznania płatności jest dokonanie zbioru ziarna (nasion). Płatność ma charakter degresywny – wyższa stawka stosowana jest do pierwszych 75 ha upraw w gospodarstwie, niższa do powierzchni powyżej 75 ha.

Płatność do roślin pastewnych przysługuje do powierzchni upraw roślin wykorzystywanych głównie do produkcji pasz objętościowych:

 1. esparceta siewna;
 2. koniczyna czerwona;
 3. koniczyna biała;
 4. koniczyna białoróżowa;
 5. koniczyna perska;
 6. koniczyna krwistoczerwona;
 7. komonica zwyczajna;
 8. lędźwian;
 9. lucerna siewna;
 10. lucerna mieszańcowa;
 11. lucerna chmielowa;
 12. nostrzyk biały;
 13. seradela uprawna;
 14. wyka kosmata;
 15. wyka siewna.

Płatność przysługuje również w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek oraz w przypadku upraw tych roślin w formie mieszanek z roślinami strączkowymi przeznaczonymi na ziarno. W przypadku wyki siewnej i wyki kosmatej dopuszcza się ponadto uprawę z rośliną podporową spoza tej listy.

Uprawa zgłoszona do wsparcia nie może zostać przeznaczona na zielony nawóz. Płatnością może być objęte nie więcej niż 75 ha upraw w gospodarstwie.

Wnioski o przyznanie tej płatności mogą składać również rolnicy, którzy w danym roku ubiegają się o wsparcie w ramach:

 1. pakietu Rolnictwo zrównoważone w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub rolno-środowiskowo-klimatycznym PROW 2014-2020;
 2. pakietu Rolnictwo ekologiczne w programie rolno-środowiskowym PROW 2007-2013 lub działania Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020.

Płatność do buraków cukrowych przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy dostawy z producentami cukru (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw buraków cukrowych,  nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do ziemniaków skrobiowych przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy na uprawę ziemniaków skrobiowych z producentami skrobi lub wyrobów skrobiowych (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw ziemniaków skrobiowych, nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do pomidorów  przyznawana jest rolnikom, którzy zawarli umowy na uprawę pomidorów z przetwórcami warzyw (warunek ten uznaje się za spełniony również w przypadku zawarcia umowy z grupą producentów rolnych, uznaną organizacją producentów lub uznanym zrzeszeniem organizacji producentów). Wsparcie przysługuje do powierzchni upraw pomidorów, nie większej niż powierzchnia wskazana w umowie.

Płatność do truskawek przysługuje do powierzchni upraw truskawek. Nie jest wymagana umowa kontraktacji, co pozwala na objęcie płatnością nie tylko powierzchni upraw owoców kierowanych do przetwórstwa, lecz również wysokiej jakości owoców konsumpcyjnych, w tym owoców przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Płatność do chmielu  przysługuje do powierzchni upraw chmielu. Plantacja musi spełniać określone warunki dotyczące gęstości sadzonek (1 300 sadzonek na hektar) oraz wyposażenia w konstrukcję nośną i zewnętrzne odciągi kotwiczne.

Wsparcie ma zasięg regionalny. Przysługuje do upraw chmielu zlokalizowanych w:

 1. rejonie lubelskim obejmującym powiaty: biłgorajski, chełmski, hrubieszowski, kielecki, kozienicki, krasnostawski, kraśnicki, lipski, lubaczowski, lubartowski, lubelski, łańcucki, łęczyński, łukowski, opolski z siedzibą władz w Opolu Lubelskim, puławski, radzyński, starachowicki, świdnicki z siedzibą władz w Świdniku, tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie Lubelskim, włodawski, zamojski i zwoleński;
 2. rejonie wielkopolskim obejmującym powiaty: bydgoski, gorzowski, gostyński, grodziski z siedzibą władz w Grodzisku Wielkopolskim, kępiński, koszaliński, krotoszyński, nakielski, nowotomyski, poznański, rawicki, słupecki, wolsztyński, żagański, żarski i żniński;
 3. rejonie dolnośląskim obejmującym powiaty: kłodzki, nyski, oleśnicki, piotrkowski, wrocławski i zawierciański.

Płatność do lnu  przysługuje do powierzchni uprawy lnu. Nie jest wymagane posiadanie umowy.

Płatność do konopi włóknistych  przysługuje do powierzchni upraw konopi włóknistych, o ile rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2% tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny.

Wymagane jest posiadanie zezwolenia wydanego na podstawie art. 47 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 224, z późn. zm.) rolnikowi, małżonkowi rolnika albo co najmniej jednemu ze współposiadaczy gruntów. Płatność przysługuje do powierzchni nie większej niż powierzchnia objęta tym zezwoleniem.

Nie dotyczy to jednak upraw konopi prowadzonych przez jednostki naukowe oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statutowej, a także przez podmioty zajmujące się hodowlą roślin i stosujące konopie włókniste w celach izolacyjnych (zgodnie z art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii).