Specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych

O specjalną płatność obszarowądo powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych może ubiegać się rolnik, który w danym roku złożył wniosek o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz uprawia w plonie głównym rośliny motylkowate drobnonasienne lub strączkowe, do których została przyznana płatność JPO. Wsparcie to przyznawane jest do następujących gatunków roślin: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa. Dopuszcza się przy tym mieszanki roślin strączkowych lub motylkowatych drobnonasiennych. Wyłączone ze wsparcia są natomiast mieszanki roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych ze zbożami. Wyjątkiem od tej zasady jest uprawa wyki siewnej, w przypadku której możliwe jest zastosowanie rośliny podporowej.
Ponadto, w związku z koniecznością zapewnienia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, że realizacja tego samego celu (np. środowiskowego) nie jest finansowana wielokrotnie przez wspólnotowe środki finansowe pochodzące z różnych programów (tzw. podwójne finansowanie) - art. 38 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1120/2009, określono, że specjalna płatność obszarowa do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych nie przysługuje do powierzchni upraw zadeklarowanych w danym roku we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych w ramach pakietów:

1. Rolnictwo zrównoważone,
2. Rolnictwo ekologiczne,
3. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie (tylko PROW 2007-2013).
Należy jednocześnie podkreślić, że w rezultacie przyjętego rozwiązania wykluczone zostały wyłącznie te powierzchnie upraw, z tytułu których możliwe jest, podobnie jak w ramach wsparcia specjalnego, otrzymanie pomocy do upraw roślin strączkowych lub motylkowatych drobnonasiennych w plonie głównym. Nie odnosi się to jednak do innych działań wspieranych w ramach programu rolnośrodowiskowego, jak np. wariant 2 pakietu 8 - międzyplon ozimy.