Nowe wymogi wzajemnej zgodności obowiązujące od 2013 roku

Od dnia 1 stycznia 2013 roku obowiązuje kolejny obszar wymogów wzajemnej zgodności tzw. Obszar C, który obejmuje wymogi w zakresie dobrostanu zwierząt.

Dobrostan zwierząt to zespół warunków określających potrzeby biologiczne i behawioralne zwierząt, co umożliwia objawianie w pełni ich możliwości genetycznych.

W dobrostanie ważne jest też kryterium etyczne, gdzie zwierzę z przedmiotu produkcji staje się podmiotem zdolnym do odczuwania cierpienia. Stąd też już art. 1 ustawy o ochronie zwierząt określa, że „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę”.

Na dobrostan zwierząt składają się następujące elementy: właściwe obchodzenie się ze zwierzętami, warunki utrzymania, obsada na jednostce powierzchni oraz stopień przystosowania się zwierząt do warunków, w których przebywają.

Materiały zamieszczone na stronie internetowej zawierają informacje dotyczące zarówno nowych wymogów wzajemnej zgodności z obszaru C, jak i już obowiązujących wymogów z obszarów A i B.

Broszura informacyjna 2013

Odnośnik otwierany w nowym oknie pobierz plik (.pdf 1,01 MB)