RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 27.11.2017 - 03.12.2017 r.