RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 18.12.2017 - 31.12.2017 r.