RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 11.12.2017 - 17.12.2017 r.