RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 04.12.2017 - 10.12.2017 r.