RYNEK WIEPRZOWINY - notowania za okres: 01.01.2018 - 07.01.2018 r.