RYNEK PASZ - notowania za okres: październik 2017 - listopad 2017 r.