Stanowiska 2017

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws. projektowanych zmian w ustawie o ochronie zwierząt (Uchwała nr 23) (.pdf 4,82 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws. zmian prawnych w zakresie przeprowadzania egzekucji komorniczych wobec rolników (Uchwała nr 22) (.pdf 633,68 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws. dzierżawy nieruchomości rolnych (Uchwała nr 21) (.pdf 2,89 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws. uwag do projektu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (Uchwała nr 20) (.pdf 2,13 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko zespołu ws. projektu ustawy o PIBŻ (Uchwała nr 19) (.pdf 796,38 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws. projektu ustawy o PIBŻ (Uchwała nr 18) (.pdf 877,04 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws VAT (uchwała nr 16) (.pdf 1,59 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws realizacji rozliczeń przez ARR w ramach funduszy promocji (uchwała nr 15) (.pdf 630,06 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws Strategii promocji żywności MRiRW (uchwała nr 14) (.pdf 5,03 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws przyszłości biopaliw (uchwała nr 13) (.pdf 1,04 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws ustawowych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni obszarów wiejskich (uchwała nr 12) (.pdf 1,43 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu zmian w ustawie o ARR (uchwała nr 11) (.pdf 5,26 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu rozporz dot wsparcia finansowego z funduszy promocji (uchwała nr 10) (.pdf 923,6 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków (uchwała nr 9) (.pdf 687,95 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (uchwała nr 8) (.pdf 1,25 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws środków ochrony roślin (uchwała nr 7) (.pdf 577,62 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws czasowego dopuszczenia do stosowania zapraw z grupy neonikotydów (uchwała nr 6) (.pdf 613,63 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws problemu Biebrzańskiego Parku Narodowego (uchwała nr 5) (.pdf 637,21 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws planów zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr 4) (.pdf 1,72 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko w zakresie zakazu hodowli zwierząt futerkowych (uchwała nr 3) (.pdf 2,39 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws zmian w ustawie o ochronie zwierząt (uchwała nr 2) (.pdf 2,44 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko do dokumentu WPR po 2020 r - polskie priorytety (uchwała nr 1) (.pdf 2,34 MB)