Stanowiska 2016

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu rozp w sprawie sposobu bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich (16) (.pdf 439,93 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (15) (.pdf 162,68 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu rozp w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty poch zwierzęcego (14) (.pdf 190,11 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu rozp w sprawie sposobu postępowania z substancjami niedozwolonymi (13) (.pdf 356,42 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu rozp w sprawie sposobu prowadzenia dok związanej ze zwalczaniem chorób zakażnych zwierząt (12) (.pdf 181,58 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws kosztów kwalifikowalnych w działaniu Współpraca PROW 2014-2020 (11) (.pdf 864,36 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws działań mających na celu wsparcie polskiej hodowli roślin (10) (.pdf 333,78 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu ustawy o spółdzielniach rolników (9) (.pdf 1,96 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu ustawy o Agencji Rozwoju Obszarów Wiejskich (8) (.pdf 696,85 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws Programu rozwoju głównych rynków rolnych w Polsce na lata 2016-2020 (7) (.pdf 782,62 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu ustawy o PIBŻ (6) (.pdf 652,19 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (5) (.pdf 1,23 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (4) (.pdf 4,12 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej (3) (.pdf 486,4 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws projektów ustaw o jakości handlowej artykułów oraz o funduszach promocji (2) (.pdf 260,64 kB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Stanowisko ws kształtowania ustroju rolnego w Polsce (1) (.pdf 347,31 kB)