Skład przedstawicieli Zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1. 

Adamiak

Stanisław

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

2. 

Boguta

Witold

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

3. 

Danielak

Andrzej

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

4. 

Dargiewicz

Aleksander

Krajowy Związek Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej

5. 

Kosmal

Edward

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych  „Solidarność” 

6. 

Maliszewski

Mirosław

Związek Sadowników RP

7. 

Ozimek

Romuald

Związek Sadowników Polskich

8. 

Sikora

Marian

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych

9. 

Szmulewicz

Wiktor

Krajowa Rada Izb Rolniczych