Skład przedstawicieli Zespołu ds. Sprzedaży Bezpośredniej

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Gabrielczyk

Jerzy

Polski Związek Hodowców Jeleniowatych

2.

Kasztelewicz 

Janusz

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

3.

Konieczny

Krzysztof

Ogólnopolski Związek Plantatorów Tytoniu w Grudziądzu

4.

Kudła

Waldemar

Polski Związek Pszczelarski

5.

Kuraś

Tadeusz

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

6.

Kuropatwiński

Lech

Związku Zawodowego Rolnictwa „SAMOOBRONA”

7.

Pilarska 

Danuta

Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu

8.

Pokrywka

Tadeusz

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

9.

Rodziewicz

Janusz

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

10.

Rothkaehl

Jadwiga

Stowarzyszenie Młynarzy RP