Skład przedstawicieli Zespołu ds. Spółdzielczości Rolniczej

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1. 

Anulewicz

Andrzej

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

2. 

Jaśkowski

Ryszard

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”

3. 

Paśnik

Zygmunt

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

4.

Solarski

Tadeusz

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych