Skład przedstawicieli Zespołu ds. Promocji

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Adamiak

Stanisław

Krajowe Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw

2.

Anulewicz

Andrzej

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

3.

Borysiuk

Bolesław

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

4.

Broś

Waldemar

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

5.

Byszewska

Izabella

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

6.

Choiński 

Witold

Związek Polskie Mięso   

7.

Danielak

Andrzej

Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu

8.

Dąbrowski

Grzegorz

Polska Izba Nasienna

9.

Dominiak

Łukasz

Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza

10.

Gawryszczak

Michał

Związek Producentów Cukru w Polsce

11.

Gołębiowski

Mariusz

Związek Zawodowy Rolników „OJCZYZNA”

12.

Grad

Andrzej

Związek Trakeński w Polsce

13.

Groele

Barbara

Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków

14.

Hydzik 

Marcin

Związek Polskich Przetwórców Mleka

15.

Izdebski

Sławomir

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Rolników i Organizacji Rolniczych 

16.

Jaśkowski

Ryszard

Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni Spożywców „Społem”

17.

Jurga

Hieronim

Ogólnopolski Cech Rzeźników-Wędliniarzy-Kucharzy

18.

Juszkiewicz

Renata

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji

19.

Krajewski

Karol

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności  

20.

Kuraś 

Tadeusz

Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

21.

Lipecki

Maciej

Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy

22.

Mackiewicz

Aleksander

Polska Izba Opakowań

23.

Maliszewska

Agnieszka

Polska Izba Mleka

24.

Marcinkowski

Jacek

Związek Rzemiosła Polskiego

25.

Mładanowicz

Rafał

Krajowa Federacja Producentów Zbóż

26.

Młodecki

Juliusz

Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych

27.

Morzycki

Bartłomiej

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego- Browary Polskie

28.

Panek

Hubert

Polska Izba Makaronu 

29.

Pietrzak

Ryszard

Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych

30.

Pilarska

Danuta

Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych Św. Franciszka z Asyżu

31.

Piotrowski

Witold

Polski Związek Ogrodniczy

32.

Pokrywka

Tadeusz

Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań

33.

Przeździak

Marek

POLBISCO – Stowarzyszenie Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych

34.

Przybył

Krzysztof

Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

35.

Różański

Wiesław

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

36.

Stasiowski

Andrzej

Polski Związek Hodowców Koni

37.

Suszyński

Dariusz

Związek Młodzieży Wiejskiej

38.

Szczepański

Andrzej

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy

39.

Sybilski

Grzegorz 

Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej "SOLIDARNI"

40.

Szumowski

Andrzej

Stowarzyszenie Polska Wódka - Polish Vodka Association

41.

Wesołowski

Bronisław

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

42.

Wierzbicki

Jerzy

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

43.

Wojciechowski 

Tadeusz

Polska Federacja Pest Control

44.

Zarzecki

Jacek

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

45.

Ziejewska 

Krystyna

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza