Skład przedstawicieli Zespołu ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Banach

Krzysztof

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

2.

Bartkowski

Włodzimierz

Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu "POLDRÓB"

3.

Broś

Waldemar

Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny

4.

Burzyński

Ryszard

Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego

5.

Chmielewski

Daniel

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

6.

Choiński 

Witold

Związek Polskie Mięso   

7.

Gąsiorek

Rajmund

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

8.

Hammermeister

Anna

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

9.

Hydzik 

Marcin

Związek Polskich Przetwórców Mleka

10

Kudła

Waldemar

Polski Związek Pszczelarski

11.

Nowak 

Franciszek

Polskie Towarzystwo Rolnicze

12.

Paczkowski

Rajmund

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

13.

Paśnik

Zygmunt

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

14.

Pietrzak

Ryszard

Związek Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych

15.

Popczyk

Bartłomiej

Polski Związek Łowiecki

16.

Przeździak

Maciej

POLKARMA Polskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych

17.

Ratajczak

Rafał

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

18.

Sieradzki

Andrzej

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

19.

Stasiowski

Andrzej

Polski Związek Hodowców Koni

20.

Szczepański

Andrzej

Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy

21.

Wojciechowski

Leszek

Polski Związek Owczarski

22.

Zarzecki

Jacek

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego