Skład przedstawicieli Zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Banach

Krzysztof

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka

2.

Borysiuk

Bolesław

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY”

3.

Chmielewski

Daniel

Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych

4.

Dereziński

Leszek

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

5.

Gabrielczyk

Jerzy

Polski Związek Hodowców Jeleniowatych

6.

Gąsiorek

Rajmund

Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych

7.

Gołos

Janusz

Stowarzyszenie Agro Biznes Klub

8.

Grad

Andrzej

Związek Trakeński w Polsce

9.

Kosmal

Edward

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych  „Solidarność” 

10.

Kuropatwiński

Lech

Związek Zawodowy Rolnictwa "SAMOOBRONA"

11.

Łącki

Dariusz

Krajowy Sekretariat Rolnictwa NSZZ "SOLIDARNOŚĆ" 

12.

Mojzesowicz

Wojciech

Spółdzielnia Grup Producentów Ziarna Zbóż i Nasion Oleistych - Spółdzielnia Osób Prawnych

13.

Nowak 

Franciszek

Polskie Towarzystwo Rolnicze

14.

Nykiel

Krzysztof

Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego

15.

Ozimek

Romuald

Związek Sadowników Polskich

16.

Płoszaj

Tadeusz

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

17.

Putała

Roman

Zrzeszenie Rolników Gospodarujących na Cennych Przyrodniczo Użytkach Zielonych "AGRONATURA"

18.

Wojciechowski

Leszek

Polski Związek Owczarski