Skład przedstawicieli Zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Białek

Arkadiusz

Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin

2.

Boguta

Witold

Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw

3.

Dereziński

Leszek

Federacja Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych

4.

Godlewski

Piotr

Polskie Stowarzyszenie Obsługi Rolnictwa POLSOR

5.

Krajewski

Karol

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności  

6.

Mucha

Marcin

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin

7.

Płoszaj

Tadeusz

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

8.

Różański

Wiesław

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI

9.

Rutkowski

Dariusz

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"

10.

Suszyński

Dariusz

Związek Młodzieży Wiejskiej

11.

Wysocki

Grzegorz

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP

12.

Ziejewska

Krystyna

Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych - Izba Gospodarcza

13.

Zięba

Stanisław

Krajowa Izba Gospodarcza