Skład przedstawicieli Zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności

Lp.

Nazwisko

Imię

Organizacja

1.

Bartkowski

Włodzimierz

Ogólnopolski Związek Producentów Drobiu "POLDRÓB"

2.

Białek

Arkadiusz

Stowarzyszenie Polskich Producentów Środków Ochrony Roślin

3.

Burzyński

Ryszard

Związek Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego

4.

Butka

Stanisław

Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP

5.

Byszewska

Izabella

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

6.

Gantner

Andrzej

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

7.

Gołos

Janusz

Stowarzyszenie Agro Biznes Klub

8.

Kasztelewicz 

Janusz

Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych

9.

Leonkiewicz

Jacek

Animal By Products - Polski Związek Przetwórców

10.

Mackiewicz

Aleksander

Polska Izba Opakowań

11.

Morzycki

Bartłomiej

Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego- Browary Polskie

12.

Olkowski

Andrzej

Stowarzyszenie Regionalnych Browarów Polskich

13.

Paczkowski

Rajmund

Federacja Gospodarki Żywnościowej RP

14.

Panek

Hubert

Polska Izba Makaronu 

15.

Popczyk

Bartłomiej

Polski Związek Łowiecki

16.

Protas

Wiktor

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji  

17.

Przeździak

Marek

POLBISCO Polskie Stowarzyszenie Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych

18.

Ptaszyński

Maciej

Polska Izba Handlu 

19.

Ratajczak

Rafał

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz

20.

Rothkaehl

Jadwiga

Stowarzyszenie Młynarzy RP

21.

Rutkowski

Dariusz

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego "ASAP"

22.

Sieradzki

Andrzej

Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj

23.

Sybilski

Grzegorz

Związek Zawodowy Rolników Rzeczypospolitej "SOLIDARNI"

24.

Szudyga

Krystian

Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych

25.

Wierzbicki

Jerzy

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

26.

Wiwała

Leszek

Związek Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy 

27.

Wojciechowski 

Tadeusz

Polska Federacja Pest Control

28.

Wysocki 

Grzegorz

Związek Zawodowy Pracowników Rolnictwa w RP

29.

Zymerman

Anna

Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

30.

 Zięba

Stanisław

Krajowa Izba Gospodarcza