Skład przedstawicieli w Radzie i Prezydium

Skład przedstawicieli w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie

Odnośnik otwierany w nowym oknie Skład przedstawicieli w Radzie Dialogu Społecznego w Rolnictwie (.pdf 298,85 kB)

Prezydium Rady stanowią: przewodniczący Rady, zastępcy przewodniczącego Rady oraz przewodniczący eksperckich zespołów zadaniowych.

Skład Prezydium Rady przedstawia się następująco:
1. Pani Agnieszka Maliszewska – przewodniczący Rady
2. Pan Jerzy Wierzbicki – zastępca przewodniczącego Rady
3. Pan Adam Stępień - zastępca przewodniczącego Rady
4. Pan Witold Boguta – przewodniczący zespołu ds. Innowacyjności w Rolnictwie
5. Pan Tadeusz Wojciechowski - przewodniczący zespołu ds. Bezpieczeństwa i Jakości Żywności
6. Pan Franciszek Nowak – przewodniczący zespołu ds. Kształtowania Ustroju Rolnego
7. Pan Wojciech Mojzesowicz – przewodniczący zespołu ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego
8. Pan Witold Choiński – przewodniczący zespołu ds. Produktów Pochodzenia Zwierzęcego
9. Pani Danuta Pilarska – przewodnicząca zespołu ds. Sprzedaży Bezpośredniej
10. Pan Zygmunt Paśnik – przewodniczący zespołu ds. Spółdzielczości Rolniczej
11. Pan Wiktor Szmulewicz – przewodniczący zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczenie Ryzyka
12. Pan Andrzej Gantner – przewodniczący zespołu ds. Zwalczania Nieuczciwej Konkurencji
13. Pan Wiesław Różański – przewodniczący zespołu ds. Promocji