Podstawy prawne

Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie została powołana zarządzeniem nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Szczegółowy sposób funkcjonowania Rady określony został w przyjętym przez Radę, a zaakceptowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Regulaminie funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie.

Odnośnik otwierany w nowym oknie Zarządzenie w sprawie powołania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie (.pdf 1,52 MB)

Odnośnik otwierany w nowym oknie Regulamin funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie (.pdf 1,37 MB)