Dane adresowe

Biuro Rady Dialogu Społecznego w Rolnictwie

 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

(22) 623-10-53, (22) 623-16-90

Email: dialog@minrol.gov.pl