Posiedzenie zespołu ds. Stabilizacji Rynków Rolnych i Ograniczania Ryzyka

środa, 17 stycznia 2018 r.

23 stycznia 2018 r. godz. 11.00, sala 142

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych.
  3. Omówienie projektu ustawy o funduszach ochrony przychodów rolniczych.
  4. Sprawy różne.