Posiedzenie zespołu ds. Produktów Pochodzenia Roślinnego

środa, 17 stycznia 2018 r.

2 lutego 2018 r. godz. 11.00, sala 142

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
  3. Rejestracja środków ochrony roślin.
  4. Informacja MRiRW na temat państwowych laboratoriów odwoławczych – szczególnie w portach.
  5. Informacja KOWR na temat skupu ziarna zbóż i nasion roślin oleistych w 2017 r., w szczególności w działaniach na rynku ELEWARR.
  6. Sprawy różne.