Kalendarium

Archiwalne
piątek, 18 maja 2018 r.

18 – 20 maja 2018

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski będzie przebywał w Słowenii, gdzie odbędą się obchody pierwszego Światowego Dnia Pszczół. Podczas wydarzenia zostanie przedyskutowana tematyka roli w rolnictwie pszczół i innych owadów zapylających oraz znaczenia pszczelarstwa i czystego środowiska dla przyszłych pokoleń.

piątek, 18 maja 2018 r.

18 maja 2018

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w obchodach Jubileuszu 65-lecia Uniwersytetu Rolniczego im. Hugo Kołłątaja w Krakowie.

środa, 16 maja 2018 r.

16 maja 2018

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski będzie przebywał w Bielsku-Białej, gdzie odwiedzi nowo przejętą szkołę rolniczą, Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca.

wtorek, 15 maja 2018 r.

15 maja 2018

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki spotka się z Reiną Charbel, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym Republiki Libanu w Warszawie.

poniedziałek, 14 maja 2018 r.

14 – 17 maja 2018

Sekretarz stanu Jacek Bogucki będzie przebywał w Chinach (Pekin, Szanghaj), gdzie odbędą się spotkania bilateralne z przedstawicielami resortu rolnictwa i służb odpowiedzialnych za dostęp produktów rolno-spożywczych do rynku ChRL. Wiceminister zwiedzi również targi SIAL i weźmie udział w imprezach towarzyszących, w tym w misji gospodarczej wysokiego szczebla pod przewodnictwem komisarza ds. rolnictwa Phila Hogana.

piątek, 27 kwietnia 2018 r.

27 kwietnia 2018

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w spotkaniu z przedstawicielami instytutów badawczych.

czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

26 kwietnia 2018

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski weźmie udział w konferencji nt. ASF, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

26 kwietnia 2018

Sekretarz stanu Zbigniew Babalski weźmie udział w Misji Polsko-Amerykańskiej Rady Biznesu oraz przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami firmy ADM nt. biopaliw.

czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

26 kwietnia 2018

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w seminarium dot. problemów w przemyśle spirytusowym.

środa, 25 kwietnia 2018 r.

25 kwietnia 2018

Minister Krzysztof Jurgiel weźmie udział w spotkaniu pn. „Perspektywy rozwoju rolniczego handlu zagranicznego”.

pokaż aktualne