Kalendarium

poniedziałek, 11 grudnia 2017 r.

11-12 grudnia 2017

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki weźmie udział w Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH).

pokaż archiwalne