Informacje Prasowe

wtorek, 27 lutego 2018 r.
Fot. Minister K. Jurgiel oraz wiceminister R. Zarudzki podczas otwarcia konferencji

BIOSTRATEG − skuteczny transfer nauki do praktyki

BIOSTRATEG, to pieniądze na rozwiązywanie konkretnych problemów gospodarczych. Jest to strategiczny program badań i prac rozwojowych, który został uruchomiony w 2013 roku.

wtorek, 27 lutego 2018 r.
Fot. Kolaż - uprawy rolne i zwierzęta gospodarskie

Ubezpieczenia - nowy wzór wniosku - duże przedsiębiorstwa

Producent rolny, który jest dużym przedsiębiorstwem i chciałby zawrzeć umowę ubezpieczenia z dopłatami do stawek w zakresie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich powinien wypełnić i przedłożyć Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek wraz z formularzem scenariusza alternatywnego.

niedziela, 25 lutego 2018 r.
Fot. Uczestnicy seminarium podsumowującego Stany Generalne Żywności

55 Salon SIA w Paryżu

Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki w dniach 23–24 lutego br. przebywał w Paryżu w związku z inauguracją 55 Międzynarodowego Salonu Rolniczego SIA 2018.

pokaż archiwalne