Informacje Prasowe

piątek, 13 października 2017 r.
Fot. Delegacja MRiRW z Ambasadorem RP w Paryżu, P. Tomaszem Młynarskim

Wizyta we Francji

W dniach 9-12 października 2017 roku podsekretarz stanu Rafał Romanowski przebywał we Francji na zaproszenie dyrektora generalnego w DG ds. Edukacji i Badań Naukowych francuskiego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności Philippe’a Vinçona.

środa, 11 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania z przedstawicielami branży tytoniarskiej

O rynku tytoniu w MRiRW

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z przedstawicielami plantatorów tytoniu.

środa, 11 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel podczas spotkania zorganizowanego w MRiRW

„CZAS NA ZDROWIE”

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel otworzył dziś Galę Finałową Konkursu „Czas na zdrowie”.

wtorek, 10 października 2017 r.
Fot. Tytoń

Rynek tytoniu

Polska ma wieloletnie tradycje w uprawie tytoniu i należy do grupy pięciu największych producentów tytoniu w Unii Europejskiej, którzy dostarczają 85% produkcji całej Unii Europejskiej.

poniedziałek, 9 października 2017 r.
Fot. Podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki oraz minister Marek Gróbarczyk

Obrady Rady UE ds. rolnictwa

W Luksemburgu unijni ministrowie omówili dziś sytuację na rynkach rolnych. Podstawą do dyskusji był raport Komisji Europejskiej w tej sprawie.

piątek, 6 października 2017 r.
Fot. Tymianek

Rolnictwo ekologiczne – tematy i obszary badawcze - dotacje

29 września 2017 roku, w Dzienniku Urzędowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zostały ogłoszone listy obszarów i tematów badawczych, w ramach których będzie można ubiegać się o dotacje do badań na rzecz rolnictwa ekologicznego.

piątek, 6 października 2017 r.
Fot. Owoce i warzywa

Uznane organizacje producentów owoców i warzyw – zmiany terminów

W celu zapewnienia organizacjom producentów owoców i warzyw odpowiednio długiego czasu na przygotowanie swoich programów operacyjnych realizowanych od 1 stycznia 2018 r. w oparciu o zapisy Strategii krajowej dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw oraz zrzeszeń organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2018-2022 (Dz. Urz. Min. Rol. z 27.09.2017 r. poz. 70), przedłuża się terminy przedkładania tych programów do zatwierdzenia przez dyrektorów oddziałów regionalnych ARiMR.

środa, 4 października 2017 r.
Fot. Wiceminister Rafał Romanowski wraz z mianowanymi nauczycielami

Ślubowanie nauczycieli

Podsekretarz stanu Rafał Romanowski odebrał dziś uroczyste ślubowanie składane przez nauczycieli mianowanych oraz wręczył kolejnym pedagogom ze szkół resortowych akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

środa, 4 października 2017 r.
Fot. Minister Krzysztof Jurgiel oraz podsekretarz stanu Ewa Lech podczas posiedzenia zespołu

Spotkanie Zespołu ds. alternatywnych źródeł białka

Wypracowanie działań mających na celu ograniczenie zapotrzebowania na importowane białko sojowe przeznaczone do żywienia zwierząt to główny cel prac zespołu powołanego Zarządzeniem nr 5 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.02.2017 r.

wtorek, 3 października 2017 r.
Fot. Baner - Zmiany w rejestracji oświadczeń dla cudzoziemców

Komunikat MRPiPS

Od 1 września 2017 r. powiatowe urzędy pracy (pup) nie rejestrują oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi przewidujących wykonywanie pracy przez cudzoziemca po dniu 31 grudnia 2018 r. Oznacza to, że od 1 września do końca grudnia 2017 r. możliwe będzie rejestrowanie oświadczeń przewidujących pracę cudzoziemca nie dłużej niż do końca 2018 r. (na okres do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

pokaż archiwalne