Truskawkowa konferencja w Chmielnie

poniedziałek, 12 marca 2018 r.

Tematy dotyczące uprawy truskawki przyciągają do ODR w Lubaniu z roku na rok coraz liczniejszą grupę plantatorów.

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawia założenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020

Fot. Wiceminister Ryszard Zarudzki przedstawia założenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020

Podobnie jak w latach poprzednich, konferencja zorganizowana przez Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu odbyła się w zagłębiu truskawkowym w Chmielnie na Kaszubach.

W konferencji brał udział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, który przedstawił założenia Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2020 ukierunkowane na ochronę środowiska i klimatu. Wiceminister poruszył również tematy bieżące, dotyczące m.in. realizacji PROW 2014–2020 oraz obowiązujących w całym kraju zasad bioasekuracji w produkcji trzody chlewnej.

Uczestniczący w spotkaniu rolnicy poinformowali, że w województwie istnieje grupa producentów, która m.in. korzystając w ramach PROW 2014-2020 z premii na restrukturyzację małych gospodarstw założyła wzrost wielkości ekonomicznej poprzez rozwój produkcji żywca wieprzowego.

Plantatorów truskawek interesowały zasady zatrudniania obcokrajowców  do zbioru owoców.

Wiceminister Zarudzki poinformował, że 6 bm. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– Zawarte w projekcie rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach owoców i warzyw – poinformował wiceminister Zarudzki i dodał, że w resorcie trwają intensywne prace nad wprowadzeniem specjalnej umowy dla pracowników sezonowych, która zapewni dostęp do ochrony zdrowia i ubezpieczenia wypadkowego dla pomocnika rolnika, przy jednoczesnym minimum obciążeń administracyjno-fiskalnych dla rolnika.