Spotkanie z Ambasadorem Tunezji

piątek, 23 lutego 2018 r.

Minister Krzysztof Jurgiel spotkał się z Ambasadorem Republiki Tunezyjskiej w Polsce Sghaierem Fatnassi.

Fot. Rozmowy polsko-tunezyjskie

Fot. Rozmowy polsko-tunezyjskie

Spotkanie odbyło się na prośbę strony tunezyjskiej. Celem spotkania było omówienie bieżącej współpracy, w tym kwestii związanych z wypracowywaniem umowy o współpracy w dziedzinie rolnictwa. Minister Jurgiel poruszył najważniejsze kwestie dotyczące dostępu polskich towarów rolno-spożywczych do rynku tunezyjskiego (m.in. pasz nie zawierających składników pochodzenia zwierzęcego). Podkreślił zainteresowanie strony polskiej dalszym rozwojem eksportu artykułów rolno-spożywczych do Tunezji, w szczególności polskich zbóż oraz cukru. polski minister rolnictwa zachęcił partnerów tunezyjskich do zapoznania się z polską ofertą sektora rolno-spożywczego podczas największych imprez targowo-wystawienniczych organizowanych w Polsce oraz nawiązał do możliwości rozwoju bilateralnej współpracy naukowej.

Amabasador Sghaier Fatnassi przybliżył sytuację tunezyjskiego sektora rolnego. Poinformował, że Tunezja jest pierwszym eksporterem oliwy z oliwek na świecie. Ponadto popularnymi towarami eksportowymi są m. in. daktyle, owoce cytrusowe oraz rośliny ozdobne. Zaznaczył, że Tunezja, z uwagi na położenie, może stać się platformą współpracy z kontynentem afrykańskim. Ambasador zadeklarował również otwartość rynku tunezyjskiego na polskie towary eksportowe.