Rozmowy z ZZR Samoobrona

środa, 15 listopada 2017 r.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel spotkał się dziś z przewodniczącym Lechem Kuropatwińskim i prezydium Związku Zawodowego Rolników Samoobrona.

Fot. Spotkanie z Prezydium ZZR Samoobrony

Fot. Spotkanie z Prezydium ZZR Samoobrony

Minister przedstawił aktualne dane dotyczące stanu wypłat zaliczek na poczet płatności bezpośrednich.

- Już blisko siedem miliardów złotych wpłynęło na konta rolników w ramach wypłat 70% zaliczek – poinformował szef resortu.

Minister omówił  projekt ustawy o spółdzielniach rolników, który rząd przyjął w lutym tego roku. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi obecnie uzgodnienia z Komisją Europejską w celu uzyskania zgody na wprowadzenie zaproponowanych w projekcie ulg podatkowych. Takie rozwiązanie ma na celu stworzenie preferencyjnych warunków na początkowym etapie działalności nowopowstałych podmiotów.

Szef resortu poinformował również o nowych propozycjach rozwiązań w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego oraz o zmianie niektórych innych ustaw, które zostały przekazane do konsultacji międzyresortowych i społecznych.

Przypomniał, że uwagi do tych propozycji mogą być zgłaszane do 30 listopada br., a w grudniu br., odbędzie się kolejne spotkanie konsultacyjne.